google classroom คืออะไร

google classroom คืออะไร

Google Classroom เป็นการสร้างห้องเรียน และสามารถทําอะไรได้บ้าง เราไปรู้จักกัน

google classroom

Google Class room เป็นการสร้าง ห้องเรียน ที่วางระบบเช็กชื่อ และสร้างโพสต์กิจกรรมได้ โดยที่ครูผู้สอนต้องออกแบบห้องเรียนนี้ไว้

GoogleClassroom ทําอะไรได้บ้าง

1. สร้างรหัสล็อกอินได้ทั้งผู้สอน และผู้เรียน

วิธีใช้งานคือ ผู้ใช้งานเข้าไปสร้างห้องเรียน Google Classroom ได้ที่ classroom.google.com ใน Browser Google Chrome แล้วสร้าง Password

2. จัดการข้อมูลทั่วไปของชั้นเรียน

ในสถาบันการเรียน จะต้องมีผู้สอนเข้าไปเลือกสร้างชั้นเรียนไว้ก่อน แล้วค่อยเพิ่มจำนวนผู้สอน และเพิ่มผู้เรียนภายหลังด้วยการกดเครื่องหมายบวก ในห้อง Google Classroom > Create Class และกรอกข้อมูลชื่อชั้นเรียน, เวลาเรียน, วิชา แล้วกด Create

3. เพิ่มผู้สอนร่วม

หากในชั้นเรียนมีผู้สอนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิกเลือกที่แถบเมนู About > Invite Teathers คลิกเลือกผู้สอนร่วมจากบัญชี Gmail จากนั้นคลิก Invite

4. จัดเก็บข้อมูลผู้เรียน และ นำผู้เรียนออกจากห้อง

คลิกดูข้อมูลผู้เรียนได้ที่ Students และเชิญนักเรียนเข้าห้องเรียนได้ที่ Invite Students ด้วย Email สามารถจัดการให้ออกจากห้องได้ด้วยการกด “Remove”

5. จัดเก็บชั้นเรียน เรียกคืนชั้นเรียนที่ถูกเก็บหรือลบได้

ห้องเรียนที่ถูกสร้างเสร็จแล้ว สามารถคลิกเลือกเพื่อแก้ไขได้ที่ “Edit” และคลิกจัดเก็บได้ที่ “Archive” เมื่อต้องการคลิกกลับมาเลือกดูชั้นเรียนที่เก็บไว้ คลิกเลือก Archived Classes และเมื่อต้องการลบ คลิก “Delete”

6. สร้างประกาศกิจกรรม

เมื่อมีโน้ต หรือประกาศที่ต้องการแจ้งให้นักเรียนรับทราบ คลิกไปที่ “Announcement” และเลือกหัวข้อประกาศ ซึ่งสามารถแจ้งให้กับนักเรียนทุกคน หรือให้เห็นเฉพาะบางคนได้

7. สร้างการบ้าน ตลอดจนให้ส่งงานและตรวจงาน

สร้างการบ้าน ด้วยการตั้งสร้างคำถามได้ที่ epic win เครื่องหมาย (+) เมื่อคลิกเลือกที่ Stream และ Create Queation

8. แชร์โพสต์จากวิชาอื่น

เมื่อต้องการนำเข้าโพสต์จากวิชาอื่นเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเพิ่ม ก็เลือกที่ Stream กด เครื่องหมาย (+) แล้วเลือกไปที่ Reuse Post

9. Export รายงานเป็น Google Sheet ให้ดาวน์โหลดเพื่อตัดเกรดให้คะแนนได้ง่าย

เมื่อต้องการตรวจกิจกรรมหรือการบ้าน ก็สามารถเลือกไปที่ชื่อนักเรียนแต่ละคน หรือต้องการส่งคะแนนออกมาเป็น Google Sheets ก็คลิกเครื่องหมายฟันเฟืองด้านข้าง แล้วเลือกการส่งออกเป็น CSV ตามที่ต้องการ โดยเปิดใน Microsoft Excel ได้

10. เปลี่ยนธีม

เปลี่ยนธีมและแบนเนอร์ได้ด้วยการคลิกเลือก Select Theme > Gallery > Patterns เลือกรูปแบบที่ต้องการแล้วกด “Select Class Theme” หากต้องการเลือกรูปอื่น คลิก “Upload Photo”

google classroom

 Google Classroom มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้าง

1. กูเกิ้ล คลาสรูม ช่วยให้ผู้สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยการเช็กชื่อ และจัดระเบียบเอกสารและกระดานในรูปแบบ Streaming ได้อย่างง่ายดาย
2. และป้องกันความปลอดภัยได้ด้วยการเข้ารหัส epicwin เช่นเดียวกับการเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google
3. สร้างการบ้านให้เด็กๆ เข้ามาทำกิจกรรมได้ และผู้สอนสามารถตรวจให้คะแนนรายคนได้
4. ใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์ ทั้ง PC และ Smart Device ที่รองรับ Android, iOS
5. กำหนดรหัสให้นักเรียนใช้เข้าห้องเรียนได้ทีละคน

google classroom

วิธีแรก คลิกที่ปุ่มสลับ Apps เลือก Classroom

2) วิธีที่สอง พิมพ์ URL โดยตรงเข้าไปที่ http://class room.google.com
3) ในการเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เลือกสถานะว่าเป็น STUDENT (นักเรียน) หรือ TEACHER

มายเหตุ : การใช้งาน ระวังตอนเลือกว่าสถานะ เพราะเลือกไปแล้ว จะเปลี่ยนเอง

4) หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบของในสถานะครูผู้สอนแล้ว จะพบหน้าห้องเรียน
หลัก จากนั้นท าการคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวก อยู่ทางมุมขวาด้านบน

5) จากนั้นเลือก Create class (สร้างชั้นเรียน)

6) จะปรากฏหน้าต่างให้ใส่ชื่อ Class name (ชั้นเรียน) และ Section (ชั้นเรียน)

7) ตัวอย่างเช่น ใส่ชื่อวิชา ง31102 การงานพื้นฐาน 2 และชั้นเรียนม.4/8 จากนั้นคลิกปุ่ม CREATE
(สร้าง)

8) จะปรากฏหน้าหลักของห้องเรียนวิชา ง31102 การงานพื้นฐาน2 ม.4/8 ขึ้นมา

9) ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณ สามารถท าได้โดยการคลิกที่
Select theme (เลือกธีม)

10) จะปรากฏหน้าต่างแกลเลอรีรูปแบบหน้าหลักของห้องเรียนขึ้นมาจากนั้นคุณสามารถเลื่อนดูแกล
เลอรีและเลือกภาพที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับห้องเรียนวิชาของคุณ

11) เมื่อเลือกได้แล้วท าการคลิกที่ปุ่ม Select theme (เลือกธีมของชั้นเรียน)

12) จะพบว่าหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณเปลี่ยนแปลงไป ทั้งรูปภาพและโทนสี

13) ถ้าหากต้องการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกของชั้นเรียน ให้คลิกเลือก Upload photo

14) จะปรากฏหน้าต่างแกลเลอรี จากนั้นคลิก Select a photo from your computer (เลือก
รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ) หรือจะท าการลากภาพที่ต้องการมาปล่อยที่หน้าต่างนี้ก็ได

15) ปรับขนาดและต าแหน่งของภาพตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Select class theme (เลือกธีมของชั้น
เรียน)

16) จะได้ธีมของชั้นเรียนตามรูปภาพที่ได้ท าการเลือกไว้

17) ในหน้าหลักของห้องเรียนวิชาของคุณนี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกันคือ
(1) STREAM (สตรีม) เป็นส่วนที่ไว้ส าหรับแจ้งข่าวสาร สร้างเอกสารการบ้านให้กับนักเรียน
นักเรียนของคุณสามารถดูและโต้ตอบ หรือ อภิปรายกับประกาศที่คุณโพสต์ได้

(2) STUDENTS (นักเรียน) เป็นส่วนไว้ส าหรับเพิ่มนักเรียนของคุณ ให้สามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้
ซึ่งคุณจะสังเกตได้ว่าที่นี่มีรหัสชั้นเรียนแสดงไว้อยู่ คุณสามารถให้รหัสนี้กับนักเรียนของคุณเพื่อให้พวกเขาเข้าร่วม
ชั้นเรียนในวิชานี้ได้เช่นกัน

หรือคุณจะส่งคำเชิญ ไปให้นักเรียนแต่ละคนโดยตรงก็ได้ โดยคลิกที่ปุ่ม INVITE (เชิญ) จะปรากฏหน้าต่าง
บัญชีรายชื่อผู้ติดต่อของคุณจากนั้นทำการเลือกรายชื่อนักเรียน เมื่อเลือกเสร็จแล้วท าการคลิกที่ปุ่ม Invite
Students(เชิญนักเรียน)

บทความที่น่าสนใจ >> google drive

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 13 กันยายน 2020 (ล่าสุดปี 2020)