google drive คืออะไร

google drive คืออะไร

หลายคนไม่รู้กับกูเกิ้ลไดรฟ์ เราจะพาไปรู้กันว่า Google Drive คืออะไร? GoogleDrive เป็น Online Service ประเภท Cloud Techonology ทีมีไว้สำหรับ ให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลลงได้
สามารถ ใช้ได้ฟรี (แต่ต้องมี Gmail Account ก่อน) โดยการใช้ฟรีนั่้น จะมีเนื้อที่ให้ใช้ 5GB (Gigabytes)ซึ่งก็ถือว่า มีขนาดใหญ่พอใช้ได้ แต่ถ้าหาต้องการเนื้อที่เพิมเติมมากกว่านั้น epicwin ก็สามารถทำได้ค่ะ โดยการเสียค่าบริการเป็นรายเดือน หรือ รายปีไป

google drive

google Drive ทำอะไรได้บ้าง?

ไฟล์ ข้อมูลต่างๆ ทีเก็บไว้ใน GoogleDrive นั้นสามารถแชร์ (Share) ให้ผู้ใช้คนอืน เช่น สาระการเรียนรู้กลุมเพือน ครอบครัว มาเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ และ ทำงานไปพร้อมๆ กันเวลาเดียวกันได้ (แก้ไขเอกสารไปพร้อมๆกันเวลาเดียวกัน)

ไฟล์ ข้อมูลต่างๆ ที่เก็บไว้ในGoogleDrive นั้น สามารถค้นหาข้อมูล epicwin slot ได้เต็มรูปแบบ(Full Text Search) หมายความว่า สามารถค้นหา สิ่งที่อยู่ในเนื้อภายในไฟล์นั้นด้วยเช่นเดียวกัน วึ่งความสามารถทางด้านการ ค้นหา (Search) นั้น ทำได้เร็วมาก ไฟล์ใหม่ๆ ที่เ้พิงจะนำเข้า GoogleDrive นั้น ใน เวลาไม่นาน ก็สามารถ Search ได้ทันที

google Drive ประกอบด้วย

ระบบเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ แบบฟอร์มและ ภาพประกอบ (Google Docs,Spread sheets,Presentation,Drawing&Form)

google Document spreads heets

Presentation&Formn คือแอปพลิเคชันทางเก็บที่ใช้จัดการเอกสารออรไลน์ สามารถสร้างเอกสารทั่วไปตารางคำนวณ และพรีเซนเทชัน เหมือนกับ Microsoft Office (word,excel,power point) แค่เชือมต่ออินเตอร์อยู่ก็สามารถจัดการ สร้าง แก้ไข และเปิดอ่านเอกสารได้ตลอดเวลา โดยที่ตัวเอกสารนั้นก็จะถูกเก็บไว้ในเซิฟเวอร์ของ Googie

สามารถสร้างและสือสารกันได้แบบทันทีผ่าน Browser ระหว่างการทำงานบน เอกสารหรือตารางคำนวณ(Spread sheets )นอกจากนี้ Google ยังพร้อมเปิดตัวคุรสมบัติด้านงานนำเสนอ (Presentation)ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ แก้ไข และแลกเปลียนงานนำเสนอได้ในแบบเรีลไทม์ และจัดเก็บงานทั้งหมดได้บนเว็บในทีเดียวกัน

Google Docs หรือเอกสาร

การ ภาพวาด ลิงก์ และอื่นๆ รวบรวมข้อมูลและจัดการข้อเสนอแนะ

ด้วยการแสดงความคิดเห็นเชิงสังคม

Goodle Docs คือ Online Documents Collaboration สำหรับทำงานร่วมกันหลายๆคน สามารถแก้ไขพิมพ์เอกสารในนั้นได้พร้อมกันเวลาเดียวกันวึง Google Docs รองรับการทำงานในรูปแบบ Document(Word Document),Spreadsheet (Excel) หรือ Presentation (PowerPoint) สำหรับไฟล์ประเภทอืน เช่น รูปภาพ

หรือ PDF หรืออื่นๆ นั้น ก็สามารถแชร์

ให้ผู้อืน Download ได้

Spread sheets สเปรดชีต

เก็บ และแบ่งปันรายการ ติดตามโครงการ epic win วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลลัพธ์ด้วยเครืองมือแก้ไขสเปรดชีตที่มี ประสิทธิภาพของ

เรา ใช้เครืองมือเช่น สูตร ขั้นสูง แผนภูมิในตัว ตัวกรอง และตารางเปลี่ยนแกน เพื่อดูข้อมูลของคูณในมุมมองใหม่ๆ

Presentation งานนำเสนอ

สร้างไลด์สวยงามด้วยเครืองมือแก้ไขงานนำเสนอ ซึ่งสนับสนุนสิ่งต่างๆเช่น การฝังวิดีโอภาพเครือนไหว และการเปลียนสไลด์แบบไดนามิก เผยแพร่งานนำเสนอของคุรทางเว็บ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูหรือแบ่งปันงานนำเสนอแบบส่วนตัวได้

ประโยชน์ GoogleDrive

1.เข้าถึงไฟล์จากทีไดก็ได้ GoogleDrive บน Mac,คอมพิวเตอร์พีวีมแอนดรอย

ด์ หรืออุปกรร์ iOSจะทำให้คุณมีพื้นที่เดียวสำหรับไฟล์ฉบับปัจจุบันจากทุกที่

2.พกไฟล์ไปใช้ชีวิตพร้อมกับคุณ แบ่งปันไฟล์เดียวหรือ ทั้งไฟลเดอร์กับบุคคลที่กำหนดหรือทีมงานทั้งหมดหรือกระทั้งพนักงานชั้วคราว พันธมิตร และผู้มีสิทธิ์ สร้างและตอบกับความคิดเห็นในไฟล์เพือรับข้อเสนอแนะและเพิ่มแนวคิดใหม่ๆ

3.เก็บได้ทุกอย่างในราคาเพียงนิดเดียว เริมต้นด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด5กิกะไบต์ฟรีสำหรับผู้ใช้แต่ละรายถ้ายังไม่พอ เริ่มต้นที่$5/ผู้ใช้/เดื่อนสำหรับ100กิกะไบต์และทีมไอทีสามารถให้พื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้ใช้ไดเ้ถึง16เทราไบต์ต่อคน

บทความที่น่าสนใจ >> โป๊กเกอร์ ออนไลน์ google classroom

Content by:

ข้อมูลอัพเดทล่าสุด : 13 กันยายน 2020 (ล่าสุดปี 2020)